SVERIGE
March 27, 2023

Groth & Co satsar på ett nytt kemi- och mekanikteam

Groth & Co har ett nytt dedikerat kemi- och mekanikteam under ledning av Karolina Wiktorson.

Klimatutmaningar och den gröna omställningen är en drivkraft för nya innovationer inom kemiområdet. Groth & Co möter en ökad efterfrågan på kompetens inom kemiområdet och har numera ett dedikerat kemi- och mekanikteam. Karolina Wiktorson, ny patentkonsult på Groth & Co, ska leda detta team med ambitionen att teamet ska utvecklas för att bemöta kundernas efterfrågan.

Karolina Wiktorson började på Groth & Co i början av mars som start på en satsning inom kemiområdet. Karolina kommer närmast från R&D-bolaget RenFuel som arbetar med biobränslen och material baserat på en restprodukt från skogen. På RenFuel var hon IP-chef och hade ansvar för att strategierna kring immaterialrätten och affärsutvecklingen gick hand i hand.

Förutom Karolina Wiktorson, består teamet idag av Dag Stålhandske och John Carlund. Dag Stålhandske är patentkonsult och sökspecialist, något som är en stor fördel när nyhetssökningar och FTO-analyser kan göras i nära samarbete inom teamet. Dag är civilingenjör i teknisk fysik vid Lunds universitet och har över 20 års erfarenhet från Electrolux och har särskild kompetens inom hushållsrelaterad teknik och strömningslära. John Carlund är Associate och har masterexamen i hantering av intellektuellt kapital och kandidatexamen i maskinteknik från Chalmers tekniska högskola. John har en bred teoretisk och teknisk bakgrund som omfattar i synnerhet programmering, vätskedynamik och mekatronik, vilket han kombinerar med affärsorienterad hantering av immateriella tillgångar. Utöver sina studier har John praktiserat på små till medelstora företag där han arbetat främst med affärsdriven hantering av IP-frågor.

Teamet kommer kunna hjälpa kunder inom kemi- och mekanikområdet med alla typer av patentrelaterade frågor, till exempel nyhetsundersökningar, utarbetande och implementering av patentstrategier, utarbetande och drivande av patentansökningar, samt genomförande av giltighetsundersökningar, intrångsbedömningar och invändningar.

-         Jag är glad över att Groth & Co har ett dedikerat team för kemi- och mekanikområdet. Vi har erfarenhet av att arbeta med alla typer av bolag, från små start ups till stora industrikunder, med immaterialrättslig rådgivning, säger Karolina. Med gedigen erfarenhet från industrisidan kan vi ge affärsorienterad rådgivning avseende immateriella tillgångar anpassad för den enskilda kunden.

KONTAKTA OSS

Världen & Vi

Stockholm

Huvudkontor

Groth & Co KB
Box 6107
102 32 STOCKHOLM

Besöksadress:
Fleminggatan 20, 112 26 Stockholm
SVERIGE
Telefon: +46 8 729 91 00
E-post: info@groth.eu
Fax: +46 8 31 67 67
Visa på karta

Alicante

Groth & Co KB
Avda. De Aguilera 19-1 B
ES-03007 ALICANTE
SPANIEN
Telefon: +34 96 592 04 55
E-post: info@groth.eu
Fax: +34 96 592 05 03
Visa på karta

München

Groth GmbH
P.O. Box 86 06 29
DE-81633 MÜNCHEN
TYSKLAND

Besöksadress:
Richard-Strauss-Str. 69, 81679 München
Telefon: +49 89 982 952 63
E-post: info@groth.eu
Fax: +49 89 982 952 65
Visa på karta

Zhongshan

Groth & Co KB
ZS Office, 23rd floor,
Lihe Commercial Center
No 16, Zhongshan 3rd Road
ZHONGSHAN, Guangdong Province
CHINA

E-post: info@groth.eu
Visa på karta