Åtaganden & CSR.

»Together We Can Make A Difference!«

Vi tror att alla måste bidra till att skapa en bättre värld – både vad gäller miljö och medmänniskor. Vi arbetar för att i den dagliga verksamheten bidra till en hållbar framtid genom minskad pappersförbrukning, återvinning och miljömärkta varor så långt som möjligt. Enligt vår omfattande miljö- och ansvarspolicy ska även våra leverantörer väga in miljöhänsyn i allt från tjänsteresor och transporter till materialval. De senaste åren har vi drivit ett antal välgörenhetsprojekt tillsammans med våra samarbetspartners under parollen Together We Can Make A Difference™.

2022: Unga innovatörer

I år har vi valt att bli Innovationsvän hos Unga innovatörer. Som experter inom immaterialrätt vill vi stötta och uppmuntra nästa generation att utveckla sin kreativitet, problemlösning och innovationstänkande för att på så sätt bidra till en bättre värld.

Unga innovatörer har i över 40 år kompletterat skolans uppdrag med kostnadsfria verktyg och processer för att träna och utveckla högstadie- och gymnasieelevers uppfinningsrikedom genom att skapa en produkt eller tjänst från idé till färdig innovation.

Högstadieeleverna kan genomföra ”Innovationsresan” där de får lära sig hitta en lösning på ett vardagsproblem eller fullfölja ”Innov8” på gymnasiet som är anpassat för projektarbete och att utmana eleverna. De har sedan möjlighet att delta i Unga innovatörers årliga innovationstävling.

Alumninätverket är för alla som deltagit i Unga innovatörers aktiviteter under skolåren där de kan få hjälp att ta sina idéer till nästa nivå och presentera sin innovation för intresserade företag inom ”Matchmaking” och skapa en egen modell eller prototyp i ”Maker Camps”.

2022: UNHCR:s humanitära insatser i Ukraina

Benders skänker 100 000 SEK till UNHCR:s arbete i Ukraina — Benders

Vi på Groth & Co tror att alla måste bidra till att skapa en bättre värld. Vi har därför lämnat ett bidrag till UNHCR som är på plats i Ukraina.

UNHCR ger humanitärt bistånd till dem som behöver det under denna kris och hjälper flyktingar genom att tillhandahålla mat, rent vatten och tak över huvudet.
Ett annat exempel på generositet och medkänsla är Akeliusstiftelsen, som kommer att fördubbla alla donationer till UNHCR och Unicef ​​under mars.

Våra tankar går till alla oskyldiga människor i Ukraina.

2021: Barnens rätt i samhället

Då vi och alla runtomkring fortfarande är påverkade av coronapandemin som har resulterat i att samhället stängts ned och tvingat oss att stanna hemma för att minska smittspridningen, så känns det viktigt för oss på Groth & Co att uppmärksamma och hjälpa barn i utsatthet. Vi kommer därför under hela 2021 att stödja och skänka pengar till Bris och deras arbete för barnens rätt i samhället. Många barn har påverkats av att trygga rutiner försvunnit och social isolering har blivit vardag – behovet av att kunna få stöd snabbt har aldrig varit viktigare än i dessa tider. Vi kommer att donera ett bidrag som motsvarar den summa vi tidigare år har lagt på mottagningen i samband med INTA-konferensen. Vi kommer även att donera en summa för varje deltagare vid våra seminarier löpande under året till förmån för att stödja Bris.

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn.  Ett samtal med Bris kan vara avgörande och rädda liv. Bris ger även råd och hjälp till vuxna som har frågor om barn och ungdomar upp till 18 år.

2020: Bekämpa coronaviruset

2020 är ett år som hittills har kommit att påverkas kraftigt av spridningen av det nya coronaviruset och sjukdomen Covid-19. Det är därför självklart att vårt engagemang och våra pengar i år ska riktas mot just detta. Vi har valt att stödja svenska Röda Korset och deras internationella arbete kopplat till coronaviruset. Eftersom spridningen av viruset har hindrat oss från att arrangera våra tilltänkta seminarier och mottagningen under INTA-konferensen, har vi i år istället valt att under året donera en summa som ligger i nivå med den årliga donation vi har gjort under de senaste 10 åren.

Röda Korset är världens största humanitära nätverk och finns i 192 länder. Genom sitt internationella nätverk av volontärer kan organisationen hjälpa till med en rad olika insatser i en mängd drabbade länder. Till exempel arbetar Röda Korset under rådande coronakris med att avlasta sjukvården, hjälpa till med sjuktransporter och dela ut skyddsutrustning, samt att ge information och psykosocialt stöd till behövande människor.

2019: Missing People

Under hela 2019 har vi valt att stödja Missing People och deras arbete med att publicera efterlysningar och arrangera sökinsatser efter försvunna personer. För varje deltagare vid våra seminarier under året och vid vår mottagning under INTA-konferensen, har vi donerat pengar för att stödja deras verksamhet. Vi assisterar också Missing People pro-bono med immaterialrättslig rådgivning.

Missing People är en ideell organisation som hjälper anhöriga och polis med att publicera efterlysningar och arrangera sökinsatser efter försvunna personer. Organisationen grundades 2012 i Göteborg och har idag närmare 300 professionellt utbildade volontärer som planerar och arrangerar sökinsatser efter människor som försvunnit. Med 25 regionala avdelningar finns Missing People idag över hela Sverige. Alla sökinsatser bekräftas och godkänns alltid av både anhöriga och polis innan de beger sig ut för att leta.

2018: Biståndsarbete med fokus på innovation och utbildning

Under hela 2018 valde vi att engagera oss i We Effect och deras långsiktiga biståndsarbete med fokus på innovation, utbildning och ekonomiskt stöd. För varje deltagare vid våra seminarier under året, samt vid vår mottagning under INTA-konferensen, donerar vi pengar för att människor runt om i världen ska hitta en väg ut ur fattigdom. Vårt arbete räckte till att 730 kvinnor i Kambodja har kunnat gå en utbildning för att vara med i en spara- och lånagrupp.

We Effect är en biståndsorganisation som sedan 1958 tänker och agerar långsiktigt – för att förändringar ska bestå. Hjälp till självhjälp är ledstjärnan i deras biståndsarbete i 25 länder i fyra världsdelar. Deras insatser sker oftast inom landsbygdsutveckling, bostäder, jämställdhet och tillgång till mark.

2017: Finansiera läkare i Syrien

I samband med INTA-konferensen i Barcelona 2017 valde vi att engagera oss i den humana katastrofen till följd av inbördeskriget i Syrien. För varje gäst vid vår mottagning under konferensen valde vi att finansiera en läkare under dag på plats i Syrien. Totalt räckte det till flera månader av läkarvård på plats i Syrien. Aktiviteten gjordes via Röda Korset. Röda Korset finns på plats runt om i Syrien med mobila kliniker, akutmottagningar och ambulanser för att ge människor nödvändig sjukvård och mediciner.

2016: Rädda isbjörnen på Grönland

Vid INTA-konferensen i Orlando hade vi mottagning på ICEBAR Orlando och valde att donera en summa pengar per gäst till vår samarbetspartner WWF för att rädda isbjörnen. Pengarna användes för att starta upp en isbjörnspatrull i byn Ittoqqortoormiit på Grönland. Klimatförändringarna påverkar havsisen som smälter kraftigt och minskar årligen. Isbjörnen är helt beroende av havsisen för att jaga och färdas på till och från idet. När havsisen smälter allt tidigare på våren fastnar fler och fler isbjörnar på land och kommer inte ut till jaktmarker där sälarna håller till vilket leder till svält. Under de senaste åren har därför fler och fler ”strandade” isbjörnar sökt upp samhällen för att leta efter mat, ofta sopor. Detta medför fler möten mellan isbjörnar och människor och därmed ökar risken för att någon skall skadas, och i värsta fall dödas (ofta är det isbjörnen som dödas). WWF har länge arbetat med isbjörnspatruller i Ryssland, Kanada och Alaska, och dessa har till uppgift att minska antalet konfrontationer mellan isbjörn och människa.

2015: Donera värphöns i Kenya

CSR 2015

Vid INTA-konferensen i San Diego valde vi att donera en en värphöna per gäst på vår mottagning, till fattiga människor på landsbygden i Kenya. En värphöna kan, förutom att ge ett tillskott av ägg på matbordet, generera en bra inkomst redan på kort tid. Om familjen säljer en del av kycklingarna och äggen som hönan får, finns pengar till nödvändiga inköp och skolavgifter. Genom att hjälpa familjer ta sig ur fattigdomen på detta sätt kan samhället i stort utvecklas. Barnen får möjlighet att gå i skolan och kan sedan vara med och utveckla sin landsbygd och påverka den i rätt riktning. Vår samarbetspartner i år var Erikshjälpen.

2014: Starta företag i Kenya

CSR-2014

Vid INTA-konferensen i Hongkong arrangerade vi en mottagning för kunder och samarbetspartner på restaurangen The Pawn. Vårt mål med årets mottagning var att bekämpa fattigdom genom att stimulera företagande. Och mer exakt genom att utbilda och hjälpa kvinnor i Kenya med att starta egna företag och bli självförsörjande. Därför valde vi att donera en summa pengar per gäst som ska användas för att skapa hållbara företag bland fattiga människor på landsbygden i Kenya. Pengarna har överlämnats till vår samarbetspartner Hand In Hand som nu ska starta upp hela 50 nya företag. Hand in Hand har en modell för att skapa företag som inkluderar gruppsammansättning, utbildning, finansiering och expansion. Du kan läsa mer om modellen på Hand in Hands hemsida. Vi tackar alla våra gäster som gjorde detta möjligt!

2013: Bygga vattendammar i Kenya

CSR 2013

Vid INTA-konferensen i Dallas, Texas, arrangerade vi en mottagning för kunder och samarbetspartner på Dallas World Aquarium. Temat för årets mottagning var att för varje gäst skulle vi donera en summa pengar för att bygga vattendammar i Mashuru, Kenya. Vattendammarna används för att samla vatten till odling och har ett lättanvänt bevattningssystem kopplat till sig. Genom att bygga dammarna skapas försörjningsmöjligheter åt Maasai-folket, och möjligheter att odla näringsrika grönsaker. En damm täcker behovet för en hel by och en skola. Tack vare ett stort antal gäster på vår mottagning kommer vi att kunna bygga åtta dammar!

2012: Bygga skolkök i Uganda

CSR 2012

Vid INTA-konferensen i Washington DC 2012 arrangerade vi en mottagning för kunder och kollegor och donerade en summa per närvarande gäst för att bygga ett skolkök i byn Kaswa i Uganda med vår samarbetspartner Erikshjälpen. I skolan går föräldralösa barn och barn vars föräldrar inte har råd att betala skolavgift, just nu 400 elever mellan 4 och 14 år. Skolköket gör att de och många fler i framtiden får nyttig frukost och lunch varje dag. Det nya köket kommer att förbättra kvaliteten på maten och arbetsmiljön för kökspersonalen. Man kommer att reducera skolans matlagningskostnader med över 50 procent.

2011: Gräva vattenbrunn i Mali

CSR 2011

Vid INTA-konferensen i San Francisco 2011 valde vi att donera en summa per närvarande person till en vattenbrunn i Mali tillsammans med Erikshjälpen. Vår brunn är grävd i området Tiakadougou-Faraba, ett landsbygdsområde där befolkningen är helt beroende av jordbruk och självhushåll. Tillgången på dricksvatten har varit mycket begränsad under många år, speciellt under den långa torrperioden som sträcker sig över åtta månader av året. Brunnen har tre stora fördelar: 1. Säker tillgång till vatten under hela året. 2. Skyddad från föroreningar ger den garanterat rent dricksvatten. 3. Den är inhägnad och eliminerar därmed risken för att barn eller djur ska ramla ner i brunnen. Människor som annars skulle bli sjuka eller i värsta fall dö av förorenat vatten kan nu njuta av rent dricksvatten.

2009: Plantera träd runt Victoriasjön

CSR 2009

Det var 2009 som vårt CSR-engagemang tog fart i samband med INTA-konferensen i Seattle. I stället för att dela ut presenter som kanske hamnar i papperskorgen ville vi ge något meningsfullt. Vid vår mottagning lovade vi att plantera ett träd per närvarande gäst. Tillsammans med Vi-Skogen – en biståndsorganisation som startade 1983 – planterades 352 snabbväxande träd runt Victoriasjön i länderna Kenya, Tanzania, Rwanda och Uganda. Träden förhindrar erosion och göder marken, vilket ger ökade skördar av t.ex. bönor och majs.

KONTAKTA OSS

Världen & Vi

Stockholm

Huvudkontor

Groth & Co KB
Box 6107
102 32 STOCKHOLM

Besöksadress:
Fleminggatan 20, 112 26 Stockholm
SVERIGE
Telefon: +46 8 729 91 00
E-post: info@groth.eu
Fax: +46 8 31 67 67
Visa på karta

Alicante

Groth & Co KB
Avda. De Aguilera 19-1 B
ES-03007 ALICANTE
SPANIEN
Telefon: +34 96 592 04 55
E-post: info@groth.eu
Fax: +34 96 592 05 03
Visa på karta

München

Groth GmbH
P.O. Box 86 06 29
DE-81633 MÜNCHEN
TYSKLAND

Besöksadress:
Richard-Strauss-Str. 69, 81679 München
Telefon: +49 89 982 952 63
E-post: info@groth.eu
Fax: +49 89 982 952 65
Visa på karta

Shanghai

Groth & Co KB
378 WuKang Road, Office 303
200031 SHANGHAI
CHINA

Telefon: +86 1361 180 4064
E-post: info@groth.eu
Visa på karta