AU20 SvenskaIntegrity PolicyCode of Conduct

Villkor och riktlinjer

© Groth & Co KB. All rights reserved.

Ansvarsfriskrivning – Villkor

Groth & Co KB ägs av sina partners och är registrerat i Sverige. Groth & Co är ett registrerat varumärke.

Allmänna villkor

Vi tillhör SEPAF, Sveriges Patentbyråers Förening, vars syfte är att upprätthålla etik och hög yrkesskicklighet inom området. SEPAF:s allmänna villkor erbjuder kunder trygghet. Etikkommittén ser till att etiska riktlinjer följs, och varje byrå som bryter mot bestämmelserna ställs till svars. Läs SEPAF:s allmänna villkor i sin helhet här (svenska och engelska).

Integritetspolicy

Groth & Co KB respekterar din integritet. Vår integritetspolicy beskriver hur vi inhämtar och behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter i förhållande till oss och hur du kan hävda dessa rättigheter. All vår behandling av dina personuppgifter görs i enlighet med vår integritetspolicy och gällande dataskyddslagstiftning, såsom den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 ("GDPR"). Vi ber dig att noggrant läsa denna integritetspolicy innan du delar dina personuppgifter med oss: Groth & Co:s Integritetspolicy.

Välkommen till webbplatsen för Groth & Co.

Informationen på denna sida reglerar din användning av Groth & Co:s webbplats. Din användning av webbplatsen är din bekräftelse av att du förstår villkoren som anges här och att du samtycker till att följa dessa villkor. Vi hoppas att informationen på vår webbplats kommer att vara användbar för dig. Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen på denna webbplats (inklusive dessa villkor) när som helst utan föregående meddelande. Du måste kontrollera dessa villkor för ändringar varje gång du tänker använda denna webbplats. Denna webbplats använder inte cookies.

Endast för information

Materialet på Groth & Co:s webbplats är endast avsett som allmän information och är inte avsett att tillhandahålla juridiska eller andra råd och ska inte användas som sådant. Då materialet på denna webbplats inte nödvändigtvis är uttömmande eller helt uppdaterat, bör inga åtgärder eller beslut baseras på information som finns på denna webbplats utan att ha rådfrågat oss. Behöver du råd i specifika frågor, kontakta våra konsulter på tel +46 8 729 91 00. Överföring och mottagande av information som finns på webbplatsen utgör varken en jurist-klient-relation med Groth & Co, någon av dess partner eller konsulter.

Ansvarsbegränsning

Även om vi anser att informationen är korrekt vid det ursprungliga publiceringsdatumet, sker ofta förändringar på grund av ändringar av lagar, förordningar, andra juridiska myndigheter samt annan information och dessa ändringar kanske inte publiceras på denna webbplats utan dröjsmål. Groth & Co kan inte hållas ansvarigt för eventuella misstag eller felaktigheter eller för eventuella missförstånd från din sida. Därför uppmanas du att använda denna information på egen risk.

Länkar

Vissa länkar på vår webbplats kan leda dig till andra webbplatser (tredje parts webbplatser). Länkar till tredje parts webbplatser tillhandahålls endast i informationssyfte och dess innehåll ligger utanför Groth & Co:s kontroll. Du är underkastad användarvillkoren och integritetspolicyn för tredje parts webbplats. Groth & Co ansvarar inte för åtkomsten till eller innehållet på någon webbplats som är länkad till eller från denna webbplats.

Upphovsrätt

Groth & Co förbehåller sig alla rättigheter till innehållet på denna webbplats. Distribution, reproduktion, vidaresändning och återpublicering av materialet på webbplatsen är inte tillåten utan föregående medgivande från Groth & Co.

Övrigt

Milda®-bild – Upphovsrättsfrågor: Unilever Sverige har arbetat för att hitta rätt upphovsrättsinnehavare till fotografierna och andra medier. Om någon ändå anser att sin upphovsrätt kränkts, vänligen kontakta Unilever Sweden AB.

KONTAKTA OSS

Världen & Vi

Stockholm

Huvudkontor

Groth & Co KB
Box 6107
102 32 STOCKHOLM

Besöksadress:
Fleminggatan 20, 112 26 Stockholm
SVERIGE
Telefon: +46 8 729 91 00
E-post: info@groth.eu
Fax: +46 8 31 67 67
Visa på karta

Alicante

Groth & Co KB
Avda. De Aguilera 19-1 B
ES-03007 ALICANTE
SPANIEN
Telefon: +34 96 592 04 55
E-post: info@groth.eu
Fax: +34 96 592 05 03
Visa på karta

München

Groth GmbH
P.O. Box 86 06 29
DE-81633 MÜNCHEN
TYSKLAND

Besöksadress:
Richard-Strauss-Str. 69, 81679 München
Telefon: +49 89 982 952 63
E-post: info@groth.eu
Fax: +49 89 982 952 65
Visa på karta

Zhongshan

Groth & Co KB
ZS Office, 23rd floor,
Lihe Commercial Center
No 16, Zhongshan 3rd Road
ZHONGSHAN, Guangdong Province
CHINA

E-post: info@groth.eu
Visa på karta