Sverige
August 1, 2023

Kan man verkligen ta patent på mjukvara?

Det står tydligt i patentlagen att vad som enbart är ett datorprogram aldrig kan anses vara en uppfinning. För att få patent måste man ha en uppfinning. Slutsatsen är följaktligen att man inte kan ta patent på ett datorprogram. Eller kan man det?

Trots att det står i patentlagen att ett datorprogram inte kan vara en uppfinning finns det många patent på datorprogram, vilket gör att det råder stor osäkerhet huruvida datorprogram kan skyddas med patent eller ej. I lagen står det att det som enbart utgör ett datorprogram inte är en uppfinning.

En metod kan vara en uppfinning

En metod som löser ett tekniskt problem på ett nytt sätt är däremot en uppfinning och kan skyddas genom patent. Med dagens teknik implementeras många metoder helt eller delvis genom datorprogram och även en sådan metod kan skyddas med patent.

I ett patent definieras skyddsomfånget av patentkrav. Om patentet avser en metod måste stegen i metoden definieras i patentkraven. Sedan drygt 20 år tillbaka har man bestämt att om ett datorprogram då det körs utför en patenterbar metod så är även själva datorprogrammet i sig patenterbart, eftersom då är uppfinningen inte ”enbart ett datorprogram” utan ett datorprogram som utför en patenterbar metod. Det finns alltså patent där en del av patentkraven skyddar ett datorprogram som då det körs utför en patenterad metod. Sådana patentkrav behöver inte säga något om själva datorprogrammet utan kan definieras genom hänvisning till de patentkrav som skyddar metoden.

Patent på ett dataprogram

Räcker det inte då med att söka patent på metoden? Har man patent på en metod så är det aktören som utför metoden som gör intrång i patentet. Har man patent på datorprogrammet som utför metoden så utgör detta program en vara eller produkt som är skyddad även om den säljs utan att någon utför metoden.

Därför kan det vara intressant att ta patent på både metoden och datorprogrammet. Patentet på metoden hindrar andra aktörer från att utföra metoden och patentet på datorprogrammet hindrar andra aktörer att handla med programmet som vara eller produkt, även om de själva inte kör programmet.

Groth & Co,
Patentavdelningen

BOKA MöTe med oss idag
KONTAKTA OSS

Världen & Vi

Stockholm

Huvudkontor

Groth & Co KB
Box 6107
102 32 STOCKHOLM

Besöksadress:
Fleminggatan 20, 112 26 Stockholm
SVERIGE
Telefon: +46 8 729 91 00
E-post: info@groth.eu
Fax: +46 8 31 67 67
Visa på karta

Alicante

Groth & Co KB
Avda. De Aguilera 19-1 B
ES-03007 ALICANTE
SPANIEN
Telefon: +34 96 592 04 55
E-post: info@groth.eu
Fax: +34 96 592 05 03
Visa på karta

München

Groth GmbH
P.O. Box 86 06 29
DE-81633 MÜNCHEN
TYSKLAND

Besöksadress:
Richard-Strauss-Str. 69, 81679 München
Telefon: +49 89 982 952 63
E-post: info@groth.eu
Fax: +49 89 982 952 65
Visa på karta

Zhongshan

Groth & Co KB
ZS Office, 23rd floor,
Lihe Commercial Center
No 16, Zhongshan 3rd Road
ZHONGSHAN, Guangdong Province
CHINA

E-post: info@groth.eu
Visa på karta