EU
November 23, 2022

IP-intensiva branscher ger 82 miljoner jobb i EU

(Publ. 20 OKT 2022) Branscher med ett högre genomsnittligt ägande av immateriella rättigheter per anställd (IP-intensiva branscher) stod för totalt 82 miljoner arbetstillfällen och genererade mer än 47% av den totala ekonomiska aktiviteten (BNP) i EU under perioden 2017-2019, enligt rapporten “IPR-intensive industries and economic performance in the European Union” utgiven av EPO och EUIPO gemensamt.

Studien omfattar ett flertal av de immateriella rättigheterna (IP); varumärken, patent, design, upphovsrätt, geografiska beteckningar (GIs) och växtförädlarrättigheter (PVR) – samt tar hänsyn till en rad olika ekonomiska indikatorer, särskilt BNP, sysselsättning, utrikeshandel och löner.

Patentintensiva branscher står för 11% av sysselsättningen och 17.4% av BNP i EU. Österrike, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Slovakien, Slovenien och Sverige har en högre andel av sysselsättningen än genomsnittet.

Patentintensiva branscher i Sverige är andelen av BNP 17.7% och andelen av sysselsättning 12.5%. Varumärkesintensiva branscher i Sverige är motsvarande andel 30.5% respektive 21.5%. Designintensiva branscher i Sverige 14.4% respektive 12.4%.

Övriga noteringar från undersökningen kan nämnas:

– IP-intensiva branscher står för mer än 75% av handeln inom EU.
– Nästan 7 miljoner IP-relaterade arbetstillfällen i EU:s medlemsstater skapas av företag från andra medlemsstater.
– IP-intensiva branscher har en lönepremie på 41% jämfört med andra branscher.
– Det relativa bidraget från IP-intensiva industrier till EU:s ekonomi har ökat sedan den förra studien.

Enligt nya uppskattningar översteg den globala marknadsvolymen för sektorn för grön och hållbar teknik 4 biljoner Euro år 2020. Och, intäkterna för miljöteknik och resurseffektivitet förväntas öka till nära 10 biljoner Euro år 2030. Företag som är verksamma inom CCMT (Climate change mitigation technologies) och relaterade affärsområden förlitar sig ofta på immateriella rättigheter för att skydda värdet av sina innovationer.

Fördelningen av CCMT-patentansökningar under perioden 2015-2019 är mycket skev. Tyskland, som står för 41.7% av alla CCMT-patentansökningar från EU:s medlemsstater, dominerar helt klart. Frankrike kommer på andra plats med 17.3 %, följt av Nederländerna (8.5%), Danmark (6.5 %) och Sverige (5.9 %). En liknande trend kan observeras för gröna EU-varumärkesansökningar från EU:s sökande.

Den ökande betydelsen av immateriella tillgångar på dagens konkurrensutsatta marknader har lett till att det under de senaste åren har publicerats en mängd ekonomisk och administrativ litteratur om immateriella rättigheter. Rättsligt skydd av immateriella rättigheter uppmuntrar individer och organisationer att vara kreativa och innovativa genom att ge dem exklusiva juridiska rättigheter till resultatet av sitt arbete.

Studien offentliggjordes av EPO och EUIPO-observatoriet den 11 oktober 2022. Den följer på tidigare studier som publicerades 2013, 2016 och 2019.

Hela EPO:s/EUIPO:s rapport kan läsas/laddas ner här>

KONTAKTA OSS

Världen & Vi

Stockholm

Huvudkontor

Groth & Co KB
Box 6107
102 32 STOCKHOLM

Besöksadress:
Fleminggatan 20, 112 26 Stockholm
SVERIGE
Telefon: +46 8 729 91 00
E-post: info@groth.eu
Fax: +46 8 31 67 67
Visa på karta

Alicante

Groth & Co KB
Avda. De Aguilera 19-1 B
ES-03007 ALICANTE
SPANIEN
Telefon: +34 96 592 04 55
E-post: info@groth.eu
Fax: +34 96 592 05 03
Visa på karta

München

Groth GmbH
P.O. Box 86 06 29
DE-81633 MÜNCHEN
TYSKLAND

Besöksadress:
Richard-Strauss-Str. 69, 81679 München
Telefon: +49 89 982 952 63
E-post: info@groth.eu
Fax: +49 89 982 952 65
Visa på karta

Zhongshan

Groth & Co KB
ZS Office, 23rd floor,
Lihe Commercial Center
No 16, Zhongshan 3rd Road
ZHONGSHAN, Guangdong Province
CHINA

E-post: info@groth.eu
Visa på karta