SVERIGE
September 13, 2023

Intervju med Groth & Co:s nya VD Carolin Sundkvist

Varför ville du ta jobbet som VD på Groth & Co?
Groth & Co är ett mycket intressant och unikt företag som jag är väldigt stolt och ödmjuk att få vara en del av.

Det som framför allt lockade mig är två saker. Dels att Groth & Co:s ledning och medarbetare alltid varit innovativa och låtit sig inspireras av sina kunder för att hitta den mest optimala lösningen för den enskilde kundens situation.

Och dels den starka företagskultur som vårt företag besitter. Groth & Co står i hög grad för den företagskultur som jag tycker bör råda på ett sunt företag. Det blev väldigt tydligt för mig under pandemin då jag verkligen saknade de kreativa diskussionerna och de glada skratten i korridoren. På Groth går det aldrig en dag utan att man hör skratt på kontoret.

Groth & Co besitter en unik kombination genom våra två avdelningar, Juridik/Varumärke och Patent. Detta tillsammans med den starka, innovativa och värdefyllda kultur som företaget besitter så tyckte jag VD-rollen är en oerhört spännande roll. Samtidigt känner jag en stor ödmjukhet inför att förvalta arvet vidare i framtiden medan jag, tillsammans med mina kollegor, arbetar för företagets fortsätta utveckling.

Vad har du för ledarstil?
Jag ser att min roll är att lyfta fram mina professionella och kunniga kollegor. Jag leder genom att alltid försöka vara ödmjuk, inkluderande och sätta en tydlig målbild. Genom att skapa en tydlig målriktning som alla medarbetare är involverade i, och när allas unika kompetenser kan få tillfälle att få komma till sin rätt, stärks hela företaget.

Jag som ledare och Groth & Co som företag kommer aldrig att bli bättre eller starkare än de som vi jobbar tillsammans med. För att vårt företag ska fortsätta vara framgångsrikt är det viktigt att vi alla är överens om var vi ska och hur vi ska nå dit genom en gemensam och tydlig målbild.

Du sitter som ordförande för andra året i SEPAF (Sveriges Patentbyråers Förening) – vad tar du med dig för lärdomar därifrån in i VD-rollen?
Under min tid som ordförande i SEPAF har vi byggt upp en tydlig strategi för SEPAF fram till 2025 samtidigt som vi fokuserar på att samarbeta med andra organisationer och myndigheter. Många i branschen brinner för att lyfta kunskapen och vikten av immaterialrätt och för att sprida kunskap om immaterialrätt både bland företag och myndigheter. Så det jag fått lära mig är att det finns många ”öppna dörrar” ute på marknaden som gärna vill samarbeta med bl.a. oss.

Jag har fått det än tydligare att regeringar under flera år inte har insyn i att Sverige saknar kunskap och medvetenhet om förvaltningen och skapandet av immateriella tillgångar, vilket hindrar hela landet från att nå sin fulla potential. Samtidigt är vi många inom branschen som aktivt arbetar för att medvetandegöra våra politiker och få dem att prioritera immaterialrätten på den politiska agendan. Här tror jag att SEPAF kommer att vara en av flera viktiga aktörer som kommer att kunna påverka framåt.

Vad driver dig i din ledarroll?
Min stora drivkraft är nyfikenhet i den här oerhört spännande branschen vi har förmånen att få verka i. Jag drivs av alla otroligt engagerade medarbetare och innovativa kunder jag arbetar tillsammans med. Och som en av mina kollegor ofta säger - jag lär mig något nytt varje dag!

Om fler fick insyn i vår spännande bransch så skulle de bli imponerade av hur oerhört kreativa och företagsamma människor det finns i Sverige – det är en otrolig inspiration!

Vad ser du för utmaningar för i din VD roll?
Den kanske största utmaningen som ledare är att aldrig stanna upp som individ utan att fortsätta utvecklas som ledare och individ för att kunna möta framtiden och vara en relevant ledare.

Med tanke på alla förändringar som sker både i och utanför vårt samhälle har ledarrollen aldrig varit så viktig som idag. Jag tänker då inte bara på det hybridsamhälle som pandemin skapade utan även också på till exempel den snabba utvecklingen inom AI och omvärldens förändrade förutsättningar.

Hur viktig är företagskulturen för att nå framgång?
Jag skulle säga att företagskulturen är a och o för företagets framgång.

Ett företag är helt beroende på hur hållbar företagskulturen är. Om företaget ska fortsätta att utvecklas och växa måste vi ha nöjda kunder och nöjda kunder får vi bara genom nöjda, trygga och kompetenta medarbetare som trivs i sin roll och därmed skapar bästa förutsättningen för kunden.

För mig är det viktigt att skapa en kultur där kollegorna trivs och tycker att det är stimulerande att lyfta varandra men också har ett engagemang för både varandra och företaget.

Dessutom måste dagens företag se sin roll där man verkar och bidrar till sin omgivning, t. ex. genom CSR-projekt. Groth & Co:s företagskultur måste också spegla våra kunders företagskultur. Och våra kunder som vi arbetar med är innovativa och står för hållbar utveckling.

Groth & Co har sedan 2009 bidragit genom olika CSR-projekt. Vi har bland annat byggt brunnar till en skola i Afrika, stöttat företagande hos kvinnor i utvecklingsländer. Det här är ett projekt som pågår kontinuerligt och just nu är vi med och stöttar ungdomars utbildning, både på hemmaplan och i Kenya.

Vilka trender och utmaningar ser du just nu inom branschen?
Den generella utmaningen, då det inom högskolor och universitet sällan förekommer immaterialrätt i utbildningen, är att skapa förståelse hos små- och medelstora företag om vad immaterialrätt är. Företagsledare i små företag har ofta begränsade IP-kunskaper och saknar ofta förståelse för sin hur den bidrar till företagens framgång för verksamheten. Groth & Co hoppas kunna sprida kunskapen om immaterialrätt genom bland annat våra seminarier.

En annan stor utmaning branschen står inför är rekryteringen av patentkonsulter. Idag är patentkonsulter mycket eftertraktade på marknaden samtidigt som det råder en stor brist på ingenjörer i Sverige. Det kommer att påverka vår bransch och ett tänkbart scenario är vi kommer att få se en konsolidering av företag som arbetar med immaterialrätt eller andra former av samarbeten. Men här kan AI vara ett hjälpmedel på vägen beroende på hur utvecklingen inom AI sker.

Hur kommer du att leda Groth & Co in i framtiden?
Min och ledningens ambition är att Groth & Co ska växa organiskt och att varje medarbetare ska ha en förståelse för hur man bidrar till Groths mål och ambitioner. Att vi ska fortsätta vara ett IP-företag i framkant med spetskompetens när det gäller att skapa optimala lösningar för våra kunder. Vi ska fortsätta jobba med vår hållbarhetsstrategi som ska prägla allt vi gör. Det ställer såklart krav på rätt kompetens och en kontinuerlig utveckling av vårt företag.  Just nu har jag fokus på några rekryteringar för att på bästa sätt kunna möta nya och befintliga kunders efterfrågan.

Just nu ser jag mycket fram emot Patentdagen den 21 september. Dels för att dagen bjuder på ett spännande program, dels för att träffa branschkollegor!

KONTAKTA OSS

Världen & Vi

Stockholm

Huvudkontor

Groth & Co KB
Box 6107
102 32 STOCKHOLM

Besöksadress:
Fleminggatan 20, 112 26 Stockholm
SVERIGE
Telefon: +46 8 729 91 00
E-post: info@groth.eu
Fax: +46 8 31 67 67
Visa på karta

Alicante

Groth & Co KB
Avda. De Aguilera 19-1 B
ES-03007 ALICANTE
SPANIEN
Telefon: +34 96 592 04 55
E-post: info@groth.eu
Fax: +34 96 592 05 03
Visa på karta

München

Groth GmbH
P.O. Box 86 06 29
DE-81633 MÜNCHEN
TYSKLAND

Besöksadress:
Richard-Strauss-Str. 69, 81679 München
Telefon: +49 89 982 952 63
E-post: info@groth.eu
Fax: +49 89 982 952 65
Visa på karta

Zhongshan

Groth & Co KB
ZS Office, 23rd floor,
Lihe Commercial Center
No 16, Zhongshan 3rd Road
ZHONGSHAN, Guangdong Province
CHINA

E-post: info@groth.eu
Visa på karta