Juridiskt arbete med Vattenfalls nya logotyp

Tack vare Groth & Co kunde vi framgångsrikt registrera det nya varumärket och lansera det nya utseendet utan att riskera att göra intrång i annans immateriella rättighet"
DATUM
jul 2018
KUND
Vattenfall AB
BRANSCH
Energi
WORKFLOW

Undersökningar
Varumärke

Services

Vattenfall är ett av Sveriges största företag

Vattenfall är ett energiföretag med cirka 20 000 anställda som ägs av svenska staten. Företaget omsätter närmare 140 miljarder kronor och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland.

Sedan 2014 hanterar vid hela Vattenfalls varumärkesportfölj. Som en del i vårt löpande uppdrag har vi assisterat Vattenfall med juridiskt varumärkesarbete kring lanseringen av deras nya logotyp under våren 2018.

En ny logotyp kräver förundersökningar och varumärkesansökningar

Vi var inblandade i förberedelserna inför lanseringen genom att genomföra förundersökningar av logotypen på utvalda marknader. Syftet var att säkra att Vattenfalls nya logotyp inte skulle göra intrång i några registrerade varumärkesrättigheter när den väl lanserades. Detta arbete genomfördes av vår avdelning som är specialiserad på förundersökningar och bevakning av varumärken och domännamn.

Då förundersökningen så bra ut gick vi vidare med varumärkesansökningar på samtliga nyckelmarknader. Inför inlämnandet av ansökningar assisterade vi med strategiska överväganden kring vilka varianter av den nya logotypen som skulle skyddas för att ge bäst skyddsomfång.

Logotypen lanserades framgångsrikt med det juridiska skyddet på plats

Vattenfall har haft samma logotyp, med vissa smärre förändringar, sedan 1992. Sedan dess har företaget förändrats i grunden. Från att ha varit ett inhemskt svenskt el- och energiföretag så är det idag en av Europas största energikoncerner med målet att bli fossilfria inom en generation.

Bytet av logotyp och visuell identitet inleddes i mars 2018 av mars, då bland annat Vattenfalls webbplatser och skyltningen på de flesta mer dominerande platser ändrades. Genom vårt arbete kunde Vattenfall undvika juridiska bekymmer vid lanseringen och fick också den juridiska ensamrätt som varumärkesregistreringar innebär.

Tack vare Groth & Co kunde vi framgångsrikt registrera det nya varumärket och lansera det nya utseendet utan att riskera att göra intrång i annans immateriella rättighet. /Caroline Falconer, Senior Legal Counsel, Vattenfall AB.

KONTAKTPERSON(ER)

Fler case

Anonym

Bemöta ett varningsbrev genom att ogiltigförklara motpartens patent

Pfizer Inc.

Global namnändring av ca 25 000 tillgångar för Pfizer