Förundersökning inför lansering av varumärken för läkemedel

"Vår avdelning för sökningar och bevakning har stor erfarenhet och expertis kring denna typ av sökningar"
DATUM
jun 2017
KUND
Ett internationellt läkemedelsföretag
BRANSCH
Life Science
WORKFLOW

Undersökningar
Varumärke
Firma

Services

Förundersökning är viktigt innan lansering av varumärken – särskilt inom läkemedel

Innan du lanserar ett varumärke är det viktigt att undersöka möjligheterna att använda namnet utan att begå intrång och att kunna registrera det som varumärke. Detta är särskilt viktigt för läkemedel då dessa varumärken måste godkännas både av den lokala myndigheten för varumärken (t ex PRV) och den lokala myndigheten för läkemedel (t ex Läkemedelsverket).

I detta case assisterade vi ett internationellt läkemedelsföretag med förundersökningar och analyser i Norden för 11 potentiella varumärken.

11 potentiella varumärken på fyra nordiska marknader

Vi genomförde förundersökningar kring registrerbarhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland för 11 potentiella varumärken i ett antal fördefinierade varumärkesklasser. Arbetet inkluderade sökningar i register för både varumärken och företagsnamn samt bland läkemedelsvarumärken i bruk. Resultatet från sökningarna bestod av registrerade varumärken och företagsnamn med varierande grad av likhet till de 11 potentiella varumärkena.  

Vår rapport innehöll sökresultat, analyser och rekommendationer

Därefter analyserade våra varumärkesjurister sökresultaten och gjorde juridiska bedömningar kring risken för intrång i existerande varumärken och bedömningar av registrerbarhet hos varumärkesmyndigheterna. Våra Life Science-experter gjorde även bedömningar kring registrerbarhet hos läkemedelsmyndigheterna.

Sökresultatet och analyserna levererades till kunden i en skriftlig rapport som innehöll våra bedömningar och en komplett lista av sökresultat.

Kunden kunde fatta ett välgrundat beslut utifrån vår rapport

I vår rapport avrådde vi från att använda ett av de potentiella varumärkena i en klass i samtliga fyra länder. Detta på grund av existerande varumärkesregistreringar som bedömdes förväxlingsbara. Förutom det hittade vi väldigt lite hinder och våra bedömningar av möjligheten att använda och registrera varumärkena var därför goda. Kunden kunde utifrån vår rapport därefter fatta ett välgrundat beslut kring de potentiella varumärkena i Norden.

Vår avdelning för sökningar och bevakning har stor erfarenhet och expertis av att genomföra och rapportera denna typ av sökningar.

KONTAKTPERSON(ER)

Mats Lundberg

Senior Partner
Board Member
European Trademark and Design Attorney

Fler case

Aura Light International AB

Re-branding av Aura Light International

SALAB - Stockholms Analytiska Laboratorium AB

Namnskapande, skydd och formgivning av ett nytt varumärke