Portföljförädling för kostnadseffektiv hantering av varumärken

"Med våra högkvalificerade och välutbildade assistenter, som arbetar med våra jurister i våra kundteam, kan vi utföra dessa typer av åtgärder för våra kunder på ett kostnadseffektivt sätt."
DATUM
KUND
SKF AB
BRANSCH
Teknik
WORKFLOW

Portföljförädling
Varumärke
Upprätthållande
Anteckning
IP-budget
Kundteam
Internationellt

Services

SKF är en av Sverige största varumärkesinnehavare

SKF är ett multinationellt industriföretag som är mest känt för sina kullager. Företaget grundades i Göteborg 1907 och är nu verksamt i mer än 130 länder. SKF är en av Sveriges största varumärkesinnehavare med tusentals registrerade varumärken världen över.

En så stor varumärkesportfölj skapar kostnader

Att ha en varumärkesportfölj i den storleken som SKF har skapar en hel del kostnader för förnyelser och upprätthållande.

Vi genomförde portföljförädling för att spara kostnader utan att minska skyddsomfånget

Vi genomför proaktiv portföljförädling för SKF genom att bland annat titta på de varumärken som ska förnyas under de nästkommande åren. I den senaste förädlingsprocessen tittade vi på de varumärken som skulle förnyas under 2014 och 2015 – totalt 2 750 registreringar.

Vårt mål var att rationalisera portföljen och att göra den mer kostnadseffektiv för kunden. Men samtidigt bevara skyddsomfånget och portföljens värde. Den viktigaste åtgärden i processen var att jämföra nationella registreringar med internationella registreringar, för att kartlägga vilka nationella registreringar som skulle kunna förfalla och ersättas med designering av det motsvarande landet i en internationell registrering. Eftersom att SKF är en av Sveriges största varumärkesinnehavare är detta en stor uppgift, men också en uppgift som kan skapa stora kostnadsbesparingar för kunden.

Den senaste förädlingsprocessen ledde till en rad namnbyten, anteckningar om senioritet och nya designeringar. Samtidigt beslutades det att många nationella varumärken inte ska förnyas.

Med våra högkvalificerade och välutbildade assistenter, som arbetar med våra jurister i våra kundteam, kan vi utföra dessa typer av åtgärder för våra kunder på ett kostnadseffektivt sätt.

KONTAKTPERSON(ER)

Fler case

Ett internationellt läkemedelsföretag

Förundersökning inför lansering av varumärken för läkemedel

ContextVision AB

Patentstrategi för artificiell intelligens inom MedTech