Piratkopiering och varumärkesintrång i Kina

"Genom närvaro på den kinesiska marknaden med kinesisktalande medarbetare har vi möjlighet till täta relationer och enkel kommunikation med myndigheter och branschkollegor."
DATUM
KUND
SSAB Technology AB
BRANSCH
Stålindustri
WORKFLOW

Tvist & Process
Internationellt
Varumärke

Services

SSAB är världsledande inom slitstål

SSAB är en ledande producent av höghållfast stål. Produktion sker i Sverige och i USA. I Kina sker bearbetning och färdigställande av de olika stålprodukterna. SSAB har omkring 9000 anställda i 45 länder och produkterna säljs i hela världen.

En av SSAB:s mest värdefulla IP-tillgångar är varumärket HARDOX®, ett världsledande slitstål.

SSAB’s stål Hardox piratkopierades i Kina  

Under första halvan av 2012 började klagomål på stålets kvalitet komma in från missnöjda kunder i Kina. Genom omfattande förundersökningsarbete och laboratorieanalyser konstaterades att stålet kom från ett annat företag. Företaget producerade och sålde olovligen ett lågkvalitativt slitstål under SSAB:s varumärke HARDOX®.

Vårt agerande ledde till minskning av piratkopierade varor på marknaden

För att omedelbart sätta stopp för detta varumärkesintrång och hindra att piratkopierade varor nådde marknaden lämnade Groth & Co in en så kallad AIC-action (ett förenklat domstolsförförande) till de kinesiska myndigheterna. Detta uppmärksammades allmänt och ledde till en minskning av piratkopierade varor på marknaden.

Genom närvaro på den kinesiska marknaden med kinesisktalande medarbetare, har vi möjlighet till täta relationer och enkel kommunikation med myndigheter och branschkollegor. Vilket bidrar ett bättre samarbete mellan Europa och Kina.

KONTAKTPERSON(ER)

Stefan Cahling

Partner
European Trademark and Design Attorney

+46 8 729 91 47
stefan.cahling@groth.eu
Mats Lundberg

Managing Partner
Managing Director
European Trademark and Design Attorney

+46 8 729 91 52
mats.lundberg@groth.eu

Fler case

Grupo Promer Mon-Graphic S.A.

Prejudicerande case angående designskydd i EU-domstolen

Nycomed GmbH

Namnskapande av varumärke för läkemedel