Immaterialrättsstrategi för global startup

"Det har varit ett sant nöje att arbeta med Groth kring vår IP strategi och vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete i många år framöver. Med kostnadsnytta som grundtanke har deras professionella medarbetare väglett oss framåt i vad vi känner är en sund strategi givet vårt företags förutsättningar."
DATUM
maj 2017
KUND
Airinum AB
BRANSCH
Mode
WORKFLOW

Affärsintegration
Nuläge
IP-budget
Aktivitetsplan
Varumärke
Design
Internationellt

Services

Airinum är en svensk startup som tillverkar och säljer andningsmasker

Airinum är en svensk startup som gör det möjligt för människor över hela världen att andas ren luft genom att producera och sälja innovativa produkter i gränslandet mellan funktionalitet och design. Deras Urban Air Mask är en modeaccessoar baserad på den senaste tekniken för att filtrera förorenad luft.

Airinum har en global marknad från första dagen, med fokus på Asien

Andningsmasken är designad, utvecklad och testad i Sverige, men företagets viktigaste marknader är asiatiska städer som har problem med förorenad luft. Därför är Kina, Hongkong, Taiwan, Sydkorea och Japan några av Airinums viktigaste marknader.

Att vara en startup med en global marknad skapar ett utmanande affärsproblem – deras behov av global immaterialrätt är stort, men deras tillgång till kapital är begränsat. Det är något som vi har tagit särskild hänsyn till i vårt strategiska arbete.

Vi assisterade Airinum med en global immaterialrättsstrategi och löpande rådgivning

Vårt arbete inleddes med en strategisk workshop tillsammans med Airinum. Under workshopen diskuterade vi affärsrelaterade frågor som affärsplan och mål, prioriterade marknader, konkurrenter och marknadsföringsstrategi. Resultatet av dessa diskussioner applicerade vi sedan på ytterligare en diskussion om strategiskt användande av immaterialrätt.

Efter workshopen levererade vi en rapport till kunden som hjälper dem att prioritera sina investeringar i immaterialrätt i relation till det önskade framtida skyddsomfånget. Detta omfattade både geografiska prioriteringar och prioriteringar mellan olika former av immaterialrätt. Vår rapport innehöll också en aktivitetsplan för de kommande 12 månaderna.

I vårt löpande arbete med Airinum hanterar vi hela deras globala immaterialrättsportfölj och assisterar i en rad frågor såsom varumärkes- och designansökningar, frågor kopplade till enforcement och ytterligare strategisk rådgivning.

KONTAKTPERSON(ER)

Stefan Cahling

Partner
European Trademark and Design Attorney

Fler case

Nycomed GmbH

Namnskapande av varumärke för läkemedel

SKF AB

Portföljförädling för kostnadseffektiv hantering av varumärken