Domännamnstvist för att överta potentiell phishing-domän (UDRP)

"Groth & Co hanterade ärendet snabbt, effektivt och med stor kompetens. Vi är nöjda med utfallet."
DATUM
nov 2019
KUND
Recipharm AB (publ)
BRANSCH
Life Science
WORKFLOW

Domännamn
Tvist & Process
Bevakning

Services

Recipharm är ett börsnoterat läkemedelsbolag med global verksamhet

Recipharm AB är ett svenskt läkemedelsföretag verksamt inom kontraktstillverkning (CDMO). Företaget har produktionsanläggningar i 10 länder och är noterat på Stockholmsbörsen. Vi på Groth & Co har assisterat Recipharm med rådgivning kring varumärken och domännamn sedan 2001.

En okänd person registrerade secured-recipharm.com

Genom vår bevakningstjänst för domännamn upptäckte vi att en okänd person hade registrerat domännamnet secured-recipharm.com. När vi upptäckte registreringen fanns det ingen webbplats publicerad på domänen men Recipharm misstänkte att den skulle kunna användas för phishing eller annan bedrägeriverksamhet. Därför bad Recipharm oss att försöka ta kontroll över domännamnet.

Genom ett snabbt tvistlösningsförfarande (UDRP) vann vi över domänen till Recipharm

Vi började med att kontakta registraren och bad dem att ta ner domännamnet. Men trots ett antal påminnelser vidtog inte registraren någon åtgärd. Därför lämnade vi in en begäran om ett tvistlösningsförfarande hos WIPO, en UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy). Vi hanterade tvistlösningen för Recipharm genom att utarbeta och skicka in skriftlig argumentation om varför domännamnet ska överföras till vår kund. Argumentationen baserades främst på hänvisningar till kundens befintliga varumärkesregistreringar för Recipharm.

Vi vann tvisten och domännamnet överfördes till Recipharm. Domänen kunde därför inte längre användas för bedrägeriförsök mot vår kund. Tvistlösningen genom UDRP tog mindre än två månader och myndighetens avgift för att pröva ett sådant ärende är endast $1500.

Groth & Co hanterade ärendet snabbt, effektivt och med stor kompetens. Vi är nöjda med utfallet.
/Martina Ferneman, Director of Corporate Development, Recipharm

KONTAKTPERSON(ER)

Carl Wendt

Partner
Deputy Head of Legal and Trademark Dept.
European Trademark and Design Attorney

Fler case

Aura Light International AB

Re-branding av Aura Light International

SSAB Technology AB

Piratkopiering och varumärkesintrång i Kina