Global namnändring av ca 25 000 tillgångar för Pfizer

"24 468 förvärvade IP-tillgångar skulle koordineras i 130 länder."
DATUM
KUND
Pfizer Inc.
BRANSCH
Life Science
WORKFLOW

Varumärke
Aktivitetsplan
Kundportal
Anteckning
Portföljförädling
Internationellt

Services

Pfizer blev världens största läkemedelsföretag genom uppköp

Det amerikanska läkemedelsföretaget Pfizer köpte dåvarande Pharmacia år 2002 och tog därmed över en omfattande och mycket värdefull IP-portfölj. Pfizer blev i och med uppköpet världens största läkemedelsföretag.

Pfizer behövde genomföra namnändring på 25.000 varumärken i 130 länder

I samband med köpet behövde Pfizer registrera sig som innehavare av de nyköpta IP-tillgångarna hos lokala varumärkesmyndigheter i 130 länder. Det innebar att 24 468 tillgångar skulle hanteras på en global marknad. Vi på Groth & Co fick uppdraget att koordinera och genomföra samtliga ändringar.

Vi koordinerade och kontrollerade hela uppdraget  

Genom vårt internationella nätverk av samarbetspartner skapade vi ett globalt team av lokala IP-byråer. Genom noggrann koordinering, egenutvecklade verktyg och centrala instruktioner från vår sida fick varje lokal byrå uppdraget att utföra ändringarna på sin marknad. Allt lokalt utfört arbete koordinerades och kontrollerades av oss innan det rapporterades till Pfizer. Projekt innefattade tusentals officiella dokument, och varje marknad har också sitt individuella regelverk som vi var tvungna att agera utifrån. Ett så här omfattande arbete görs för att säkerställa den globala kontrollen och värdet av tillgångarna. Genom vårt gemensamma arbete kunde Pfizer stärka och optimera sin totala IP-portfölj.

KONTAKTPERSON(ER)

Magnus Henning

Partner
Attorney at Law
Authorised Patent Attorney (SE)

Stefan Cahling

Partner
European Trademark and Design Attorney

Carolin Sundkvist

CEO
Managing Partner
Interim Head of Patent Dept.
Head of Administration & Finance

Fler case

Telia

Patentarbete för Telia – 5G, IoT och nätverkslösningar

Brand Machine Europe AB och Northug AS

Varumärken och designskydd för Northug