Bonava – Skapa och skydda ett varumärke för NCC

"Bonava blir nu en av de ledande bostadsutvecklarna i norra Europa"
DATUM
apr 2016
KUND
NCC AB
BRANSCH
Fastigheter
WORKFLOW
Services

NCC

NCC AB är ett svenskt multinationellt bygg- och fastighetsföretag med verksamhet i Norden samt Tyskland och Baltikum.

Förtydliga sitt erbjudande genom ett separat namn

För att förtydliga sitt erbjudande kring bostadsutveckling ville NCC knoppa av NCC Housing från koncernen för att istället skapa ett separat företag och varumärke. Tillsammans med vårt systerföretag, namnskaparna Skriptor, fick vi uppdraget att ta fram och skydda ett varumärke med tillhörande domännamn att använda på åtta marknader. Arbetet inleddes i september 2015 och redan då visste vi att vi arbetade under tidspress – det nya namnet skulle vara fastslaget, registrerat och ha vunnit laga kraft till 1 april 2016.

Strategisk metod för namnskapande ledde till varumärken och domännamn

Skriptor inledde projektet med att skapa ett lämpligt namn. Genom en strukturerad och strategisk metod skapades 25 namnförslag som sedan blev 10. På de tio namnförslagen genomförde Skriptor språkliga analyser, och vi juridiska förundersökningar, på samtliga aktuella marknader. Genom att titta på både lingvistiska aspekter och juridiska aspekter (bland annat registrerbarhet), i kombination med tillgång till domännamn, blir namnförslagen starka ur både kommunikativt och juridiskt perspektiv.

Genom processen föll till slut valet på namnet Bonava – en kombination av ”bo” och ”nav”.

Därefter satte vi igång med registrering av både varumärken och domännamn. Eftersom vi hade gjort noggranna förundersökningar gick processen som planerat. Då detta var ett internationellt projekt resulterade vår lagda strategi i ett 40-tal domännamnsregistreringar och 13 varumärkesregistreringar i EU, Norge och Ryssland. Tack vara ett nära samarbete med kunden och snabbt agerande i projektets alla faser hann vi möta vår deadline.

Hela projektet sköttes under strikt sekretess och samtliga immateriella rättigheter söktes under ett annat bolagsnamn för att inte avslöja att NCC stod bakom satsningen. Samtidigt som pressrelease gick ut och projektet förkunnades, den 12 april 2016, överförde vi samtliga registrerade rättigheter till NCC.

Så här säger NCC själva om Bonava:

”Bonava blir nu en av de ledande bostadsutvecklarna i norra Europa. Bonava har sitt ursprung i NCC och har skapat hem och områden sedan 1930-talet. Idag har Bonava 1400 anställda med verksamhet i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland, Sankt Petersburg, Estland och Lettland med en omsättning på 13 miljarder kronor”. Läs mer på www.bonava.se.

KONTAKTPERSON(ER)

Fler case

Kooperativa Förbundet, KF

Varumärkesstrategi för KF och Coop

SALAB - Stockholms Analytiska Laboratorium AB

Namnskapande, skydd och formgivning av ett nytt varumärke