IP Due Diligence vid en företagsförsäljning

"Parterna kunde nå en överenskommelse med en köpeskilling om 300 miljoner kr."
DATUM
jul 2015
KUND
Hamilton Advokatbyrå
BRANSCH
Verkstadsindustri
WORKFLOW

Due Diligence
Patent
Transaktioner
Värdering

Services

IP Due Diligence vid en företagsförsäljning

Ett stort investmentbolag var intresserad av att köpa ett svenskt verkstadsföretag, Roplan International AB, som var till försäljning av grundaren. Via advokatbyrån Hamilton fick vi uppdraget att göra en IP Due Diligence av Roplans patentportfölj.

Vi undersökte eventuella brister i patentportföljen

Roplans patentportfölj bestod vid tillfället av 27 patentfamiljer i Europa, USA, Kina, Japan och Korea. Vår uppgift var att göra en IP Due Diligence på uppdrag av den potentiella köparen, och att framförallt försöka hitta brister i patentportföljen som kunde användas som argument i förhandlingarna om försäljningspriset.

Vår kvalitativa undersökning användes i förhandlingarna om köpeskillingen

Vår IPDD följde vår egenutvecklade standardmetod för denna typ av undersökning – först tittade vi på formaliteter kopplade till portföljen, till exempel ägande av patenten, licensavtal och avtal med uppfinnarna. Efter det tittade vi på kvaliteten och substansen av patentportföljen, så som patentens relation till de faktiska produkterna, styrkan i patenten och patentkraven i förhållande till känd teknik.

Vi genomförde vår IP Due Diligence framgångsrikt och parterna kunde senare nå en överenskommelse med en köpeskilling om 300 miljoner kr.

KONTAKTPERSON(ER)

Fler case

ContextVision AB

Patent, namnskapande, varumärke och domännamn för patologiprodukt

Pfizer Inc.

Global namnändring av ca 25 000 tillgångar för Pfizer