Prejudicerande case angående designskydd i EU-domstolen

"Fram till 2010 fanns fortfarande en viss osäkerhet kring designskyddets styrka och omfång inom EU."
DATUM
KUND
Grupo Promer Mon-Graphic S.A.
BRANSCH
Konsumentprodukter
WORKFLOW

Tvist & Process
Design
Undersökningar

Services

Osäkerhet om EU-designens skyddsomfång innan detta case

Sedan 2002 har man kunnat registrera en tillgång i form av designskydd som gäller i hela EU. Fram till 2010 hade ännu inget ärende överklagats hela vägen upp till den högsta instansen; EU-domstolens Tribunalen. Det innebar att det fortfarande fanns en viss osäkerhet kring designskyddets styrka och omfång. Speciellt då många av medlemsländera i EU ofta dömde olika i de case som tidigare hanterats. Det gällde fram till caset mellan spanska företaget Promer, företrätt av Groth & Co i Alicante, och PepsiCo tog upp av EU-domstolen mars 2011.  

Tvisten var mellan PepsiCo och Promer

Caset gällde Pogs eller Tazos. En typ av leksak formad som ett stort mynt gjord av plast, kartong eller aluminium med färgglada tryck på. Med dessa diskar tävlar man med varandra med målet att vinna den andres diskar. PepsiCo började distribuera diskar under namnet Tazos genom sitt dotterbolag FritoLay. Promer hade dock sedan tidigare en designregistrering för en liknande disk, och hade även vid tillfälle approcherat PepsiCo för att sälja konceptet till dem.  

Vi vann detta prejudicerande case för Promer’s räkning

Denna rättsprocess pågick från 2003 och har gått igenom OHIM:s invändningsavdelning, EU:s besvärskammare och avslutningsvis EU-domstolens Tribunalen. Genom argumentation och djup kännedom kring senaste rättspraxis inom EU gick Groth & Co’s kund Promer segrande ur förhandlingarna. EU-domstolen hävde PepsiCo:s registrering.

KONTAKTPERSON(ER)

Ruth Almaraz Palmero

Advocat
Master of Laws
European Trademark and Design Attorney

Agustin Almaraz

Advocat
Master of Laws
European Trademark and Design Attorney

Mats Lundberg

Senior Partner
Board Member
European Trademark and Design Attorney

Fler case

SciBase AB

Patentrådgivning till ett MedTech-företag inom cancerbehandling

Nycomed GmbH

Namnskapande av varumärke för läkemedel