Cristanini har uppfunnit en banbrytande teknik för att släcka bränder i slutna utrymmen

DATUM
mar 2021
KUND
Cristanini S.p.a.
BRANSCH
Brandsläckningsteknik
WORKFLOW

Patent
Tvist & Process
Förhandlingar

Services

Det italienska företaget Cristanini S.p.a. är en ledande leverantör av utrustning för brandbekämpning i slutna utrymmen. Ett av företagets mest framstående produkt är WJ.FE 300 – en släckningslans som först gör ett hål i en vägg till utrymmet, t ex en tjock betongvägg eller en branddörr, genom att under högt tryck injicera en blandning av vatten och slippulver (abrasivt). Därefter, en gång hålet är bildat, injicera en finfördelad vattenstråle under högt tryck som bildar en dimma som snabbt sänker temperaturen i utrymmet samtidigt som syrehalten i utrymmet hålls begränsad.

Uppfinningen medför att ingen ytterligare utrustning behövs i samband med släckningsarbetet. Användaren skyddas samtidigt från värme, rök och toxiska gaser.

Vi på Groth & Co blev ombedda att försvara Cristaninis patent efter att en invändning inlämnats mot deras svenska patent.

Invändning mot att ny brandsläckningsteknik redan var känd

Groth & Co försvarade Cristaninis patent efter att en invändning lämnats in till PRV. Tvisten handlade om att invändaren hävdade att uppfinningen inte var ny samt saknade uppfinningshöjd. Efter inledande skriftväxling mellan parterna kallade PRV till muntlig förhandling som ägde rum i september 2020.

Som stöd för dessa grunder hänvisade invändaren till;

1)  en mässa där uppfinningen hävdades ha presenterats för åhörare som ej var bundna av sekretess,
2)  informationsblad om uppfinningen som ansågs spridits av Cristanini till bland annat kunder utan sekretess,
3)  tillgängliga videoklipp på internet publicerade före inlämningsdatum,
4)  intyg från personer närvarande vid mässa respektive test.

Groth & Co försvarade patentet efter invändning vid PRV

Groth & Co kunde försvara Cristaninis patent, bland annat genom att vittnen intygade att informationsblad och test ej gjorts allmänt tillgängliga.

Parterna inledde med muntlig förhandling och den 13 januari 2021 beslutade PRV att Cristaninis svenska patentet skulle upprätthållas i oförändrad lydelse. Då inget överklagande inkommit inom föreskriven tid, innebär detta att Cristanini nu har ett giltigt patent för en banbrytande innovation på en av sina marknader.

KONTAKTPERSON(ER)

Fler case

Recipharm AB (publ)

Domännamnstvist för att överta potentiell phishing-domän (UDRP)

Grupo Promer Mon-Graphic S.A.

Prejudicerande case angående designskydd i EU-domstolen