Namnskapande, skydd och formgivning av ett nytt varumärke

"Brand Entity – en unik process för att hjälpa företag med namnskapande, juridiskt skydd och design av ett nytt varumärke"
DATUM
KUND
SALAB - Stockholms Analytiska Laboratorium AB
BRANSCH
Konsumentprodukter
WORKFLOW

Namnskapande
Varumärke
Domännamn
Undersökningar

Services

Vår unika tjänst för att skapa, skydda och designa ett varumärke

Under namnet Brand Entity har vi ett unikt samarbete med namnskaparna Skriptor och formgivarna Loogo. Tillsammans kan vi hjälpa företag genom hela processen med att skapa, skydda och designa ett varumärke.

Nyutvecklad deodorant skulle lanseras på marknaden

Vår kund SALAB utvecklar och tillverkar kundunika hud-, hår- och stylingprodukter, samt ett flertal specialprodukter inom vård, omsorg och personhygien. SALAB har nyligen utvecklat en saltbaserad deodorant och behövde assistans i processen med att introducera den till marknaden – närmare bestämt med att skapa ett produktnamn, skydda varumärket och ge produkten en grafisk profil.

Desti – ett skyddat och formgivet namn redo att använda på samtliga marknader

Namnskapandet följde vår strategiska standardprocess; Skriptor skapade ett stort antal namnförslag baserade på kundens valda strategi och dessa potentiella namn undersöktes och kontrollerades språkligt av Skriptors internationella nätverk av språkvetare. Efter det tog vi på Groth & Co vid. Våra varumärkeskonsulter gjorde en utförlig juridisk förundersökning av namnen på nyckelmarknader och i relevanta register samt online på namnen som tilltalade kunden bäst. När valet av namn var klart skickade vi in varumärkesansökningar i relevanta klasser och på relevanta marknader samt registrerade ett flertal domännamn för kunden. Med den brådskande lanseringen i åtanke valde vi också att registrera ett alternativt varumärke som kunde användas direkt i händelse av oförutsedda invändningar mot förstahandsvalet.

När registreringarna var klara kunde kunden välja varumärke för sin produkt – ett namn som både var kommersiellt gångbart och starkt ur ett juridiskt perspektiv, men också redo att användas på alla relevanta marknader.

Efter att ansökningarna var inlämnade inledde Loogo sitt arbete med den grafiska profilen för varumärket och produkten. Loogo tog även fram grafisk förpackningsdesign i form av etiketter till hela produktserien.

Hela processen, från uppstart till ett registrerat och designat varumärke redo för lansering, tog endast fem månader.

KONTAKTPERSON(ER)

Stefan Cahling

Partner
European Trademark and Design Attorney

Fler case

Vattenfall AB

Juridiskt arbete med Vattenfalls nya logotyp

NCC AB

Bonava – Skapa och skydda ett varumärke för NCC