Patent, namnskapande, varumärke och domännamn för patologiprodukt

"Under utvecklingen av en ny produkt är det mycket viktigt att tänka strategiskt och långsiktigt, det är Groth bra på."
DATUM
okt 2018
KUND
ContextVision AB
BRANSCH
MedTech
WORKFLOW

Frihet att agera
Patent
Namnskapande
Varumärke
Domännamn
Internationellt
Transaktioner

Services

ContextVisions teknik hjälper läkare att tolka medicinska bilder

ContextVision är ett svenskt MedTech-företag med spetskompetens inom bildanalys och artificiell intelligens. Företaget är globala marknadsledare inom bildförbättring och levererar bildprocessning till OEM-tillverkare inom ultraljud, MRI, röntgen och mammografi över hela världen.

Vi assisterade med patentstrategi för deras nya patologiprodukt

Vi assisterade ContextVision med strategiska överväganden kring patent i samband med att de utvecklade en ny produkt inom patologi. En viktig komponent i ContextVisions nya produkt var maskininlärning – i detta fall för att identifiera avvikande bildmönster som svarar mot patologiska vävnadsförändringar. Teknikområdet är mycket forskningsintensivt och med snabb utveckling, vilket är utmanande när man fattar investeringsbeslut. Med dessa förutsättningar var vår uppgift att analysera patentlandskapet och ge råd om hur ContextVision borde formulera patent för att skydda denna nya produkt.

Freedom-to-Operate, strategi och patentansökningar

Som underlag till de strategiska diskussionerna genomförde vi en Freedom-to-Operate-analys (FTO), med fokus på kartläggning av konkurrenters verksamhet inom närliggande områden. Denna analys var viktig för framtida forskning och innovation, men också för framtida patentarbete.

Baserat på FTO:n kunde vi ge ContextVision råd om den nuvarande patentsituationen, och hur de borde formulera och använda patent för att skydda den nya produkten. Därefter utarbetade vi och lämnade in patentansökningar i USA, Europa, Japan och Kina. Dessa omfattade en metod för att annotera digitala vävnadssnitt samt ett system och mjukvara för att detektera patologiska animalier i en digital patologibild.

Dessutom skapade och skyddade vi varumärket för produkten

När patentarbetet var avslutat tog arbetet med varumärket vid. Tillsammans med vårt systerföretag, namnskaparna Skriptor Zigila, fick vi uppdraget att både ta fram och skydda ett varumärke för den nya produkten.

Önskan från kunden var att namnet skulle vara kort och slagkraftigt, och skulle associeras till vetenskap och teknologi. Skriptor Zigila gick igenom sin strategiska namnskaparprocess och ut kom två kandidater. Dessa två kandidater kontrollerades språkligt och kommunikativt samt gällande tillgänglighet av domännamn och möjlighet till varumärkesregistrering.  Efter dessa förundersökningar föll valet på namnet INIFY. Kort därefter assisterade vi med varumärkesansökningar på 19 marknader globalt och med att köpa loss domännamnet inify.com.

Jag uppskattar verkligen det proffsiga arbete som Groth och Skriptor Zigila har utfört och känner att vi nu tagit viktiga steg att bygga en stabil IP-plattform för vår blivande produkt. Under utvecklingen av en ny produkt är det mycket viktigt att tänka strategiskt och långsiktigt, det är Groth bra på.

/Lena Kajland Wilén, Director Business Unit Digital Pathology, ContextVision AB

KONTAKTPERSON(ER)

Fler case

Maison Burtin

Framgång i tvist mot champagnehuset André Clouet

SciBase AB

Patentrådgivning till ett MedTech-företag inom cancerbehandling