Patentstrategi för artificiell intelligens inom MedTech

Vi har satt stort värde på Mathias arbete eftersom det är viktigt för oss att kunna bedriva kommersiell verksamhet utifrån vår tekniska utveckling."
DATUM
jul 2018
KUND
ContextVision AB
BRANSCH
MedTech
WORKFLOW

Patent
Frihet att agera
Internationellt

Services

ContextVisions teknik hjälper läkare att tolka medicinska bilder

ContextVision är ett svenskt MedTech-företag med spetskompetens inom bildanalys och artificiell intelligens. Företaget är globala marknadsledare inom bildförbättring och levererar bildprocessning till OEM-tillverkare inom ultraljud, MRI, röntgen och mammografi över hela världen.

Vi assisterade med patentstrategi för deras nya AI-teknik

Vi assisterade ContextVision med strategiska överväganden kring patent i samband med att företaget utvecklade ny teknologi. Nämligen Artificiell intelligens (AI), framför allt deep learning, som användes för att automatiskt optimera bildkvalitet. Kliniska bedömningar från experten används för att träna AI:n att automatiskt korrigera och ändra systemparametrar för att få bättre bildkvalitet. Detta gör det möjligt att optimera bildkvaliteten för varje individuell patient.

Teknikområdet är mycket forskningsintensivt och med snabb utveckling, vilket är utmanande när man fattar investeringsbeslut. Med dessa förutsättningar var vår uppgift att analysera patentlandskapet och ge råd om hur ContextVision borde formulera patent för att skydda denna nya teknik.

Freedom-to-Operate, strategi och patentansökningar

Som underlag till de strategiska diskussionerna genomförde vi en Freedom-to-Operate-analys (FTO), med fokus på kartläggning av konkurrenters verksamhet inom närliggande områden. Denna analys var viktigt både för framtida forskning och innovation, men också för framtida patentarbete.

Baserat på FTO:n kunde vi ge ContextVision råd om den nuvarande patentsituationen, och hur de borde formulera och använda patent i det nya teknik- och affärsområdet. Därefter utarbetade vi och lämnade in patentansökningar för AI-tekniken i USA och Japan.

Den amerikanska patentansökan har nu blivit godkänd och ContextVision har därmed ett patent för sin AI-tillämpning på deras viktigaste marknad.

Vi har satt stort värde på Mathias arbete eftersom det är viktigt för oss att kunna bedriva kommersiell verksamhet utifrån vår tekniska utveckling. Området är omfångsrikt, komplicerat och rör sig snabbt, och därför har vi haft stor nytta av att få hjälp att bedöma patentsituationen. Mathias är oerhört kunnig och har väldigt god förståelse för teknologin, vilket gjort det lätt att samarbeta och komma till slutsatser.
/Anita Tollstadius, VD, ContextVision

KONTAKTPERSON(ER)

Fler case

HarpAd AB

IP-strategi till startup utifrån Vinnovas IP-check

Maison Burtin

Framgång i tvist mot champagnehuset André Clouet