Re-branding av Aura Light International

"Genom ett nära samarbete med Groth & Co i ett tidigt skede och med deras juridiska förundersökningar och analyser säkrade vi projektets framgång och skapade IP-tillgångar för framtiden."
DATUM
KUND
Aura Light International AB
BRANSCH
Belysning
WORKFLOW

Affärsintegration
Undersökningar
Affärsintegration
Varumärke
Aktivitetsutvärdering

Services

Aura Light är ett globalt företag inom belysningsbranschen

Aura Light International AB tillhandahåller belysning till företagskunder som är energieffektiv, ekonomisk och miljövänlig, med lång livslängd och hög kvalitet. Företaget är grundat 1930 och omsätter årligenca 70 miljoner Euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och man finns även representerade med lokalkontor i ytterligare elva länder. Företagets mål är att bli världsledande inom sin bransch.

Företaget skulle genomföra en re-branding

2012 stod Aura Light inför ett arbete att förändra sin grafiska identitet och sitt varumärke, de skulle göra en re-branding av företaget. Målet var att bättre anpassa sig till marknaden och skapa en identitet som bättre speglade framtidens belysningslösningar.

Aura Light verkar i en hårt konkurrensutsatt bransch och på en global marknad, vilket gör att deras IP-tillgångar spelar en viktig roll i deras strategiska expansion. Vår uppgift var att se till att deras IP fortsatt skapade konkurrensfördelar och bidrog till företagets framgång, även efter deras re-branding. Att förändra ett företags utseende är en omfattande och kostsam process så det är viktigt att minimera risken i samband med projektet.

Vi gav strategisk rådgivning kring valet av det nya utseendet och ansökte om nya registreringar

Aura Light anlitade en designbyrå för att ta fram förslag på ny grafisk identitet och ny logotype, utifrån genomförda marknadsundersökningar. Från designbyrån fick vi tre förslag att utvärdera. Vi inledde ett strategiskt arbete med kompletterande juridiska förundersökningar och analyser för att se vilket av dessa förslag som skulle skapa bäst förutsättningar för framtiden. För att eliminera framtida problem och skapa maximalt handlingsutrymme för Aura Light undersökte vi befintliga rättigheter hos konkurrenter och återförsäljare på samtliga Aura Lights nuvarande och framtida marknader. Därefter analyserade vi resultatet och kom fram till att ett av de tre förslagen var betydligt starkare än de andra två. Det vinnande förslaget presenterades för Aura Lights styrelse, som inom kort antog det.

Steg två i processen för oss var att komplettera befintliga IP-tillgångar med nya utifrån den nya grafiska identiteten. Tillsammans gick vi igenom aktuella marknader avseende försäljning, produktion och transit, och lade upp en strategi för juridisk registrering. Tack vare det proaktiva förarbetet har Aura Light idag sin nya identitet skyddad på en global marknad.

AURA LIGHT_Logotype_PMS376

Fler case

SciBase AB

Patentrådgivning till ett MedTech-företag inom cancerbehandling

Airinum AB

Immaterialrättsstrategi för global startup