Patentansökningar i 35 länder för banbrytande motor

Tekniken är tänkt att licensieras ut och såväl utformning av patentansökningar som val av länder optimeras för detta syfte."
DATUM
jun 2018
KUND
Gnostic Motor Corporation AB
BRANSCH
Fordon
WORKFLOW

Patent
Internationellt

Services

Gnostic har utvecklat en banbrytande dieselmotor

Gnostic Motor Corporation AB är ett svenskt startup-företag som har utvecklat en ny typ av dieselmotor. Deras motor minskar kraftigt, eller till och med eliminerar, utsläpp av NOx-gaser – det största miljöproblemet med dagens dieselmotorer.

Vi har lämnat in patentansökningar i 35 länder

För Gnostic har vi på Groth & Co lämnat in och drivit patentansökningar i 35 länder. Vi har lämnat in ansökningarna både via det internationella PCT-systemet och nationellt i vissa länder. Bland annat innebar detta att vi har administrerat världens första PCT-filing i Kuwait.

Serien av patentansökningar i 35 länder ställde stora krav på vår administration. Detta då tidspressen var hård, flera av länderna har komplexa legala formaliakrav och det krävdes samverkan mellan en stor mängd aktörer; översättare, myndigheter, lokala ombud och advokater samt ambassader.

Vår patentkonsult Claes Westerlund är teknologie doktor med inriktning på förbränningsmotorteknik. Han har också arbetat som utvecklingsingenjör på Scania där han utvecklade optimerade styrsystem för tunga dieselmotorer. Claes kan därför med sin mycket djupa tekniska kompetens bistå med väldigt relevant kompetens för kunder inom motorteknik.

Vår paralegal Lisa Rohan har mångårig erfarenhet av komplexa nationella inlämningar samt koordination mellan lokala ombud, uppfinnare, och nationella myndigheter.

Enorm potential i Gnostics globala patentportfölj

Eftersom motorn kan ersätta alla typer av dieselmotorer i alla typer av fordon och maskiner, är potentialen för denna innovation väldigt stor. Genom vårt arbete kommer Gnostic inom kort att ha en patentfamilj med skydd i 35 länder avseende kärnan i deras innovation.

Vi arbetar fortsatt med Gnostic och är nu i processen av att förbereda ytterligare ansökningar för andra delar av deras banbrytande motor. Tekniken är tänkt att licensieras ut och såväl utformning av patentansökningar som val av länder optimeras för detta syfte.

KONTAKTPERSON(ER)

Fler case

Plantagon International AB

Varumärkesvärdering för ett innovationsföretag

ContextVision AB

Patent, namnskapande, varumärke och domännamn för patologiprodukt