Optimering

För en kommersiell utväxling av dina investeringar i immaterialrätt krävs en strategisk optimering. Vi på  Groth & Co är internationellt erkända att skapa optimala förutsättningar och hitta rätt lösningar. Tillsammans ser vi till att förädla och ytterligare kommersialisera dina tillgångar för att generera nya intäkter.
 • Portföljförädling
  Överblick och effektivisering av din IP-portfölj.
 • Förhandlingar
  Legal och/eller kommersiell representation och rådgivning.
 • Medling
  Utomrättslig tvistlösning.
 • Avtal
  Legalt instrument för att säkerställa och utveckla dina tillgångars värde.
 • Franchising
  Kommersialisering av koncept.
 • Licens
  Kommersialisering genom upplåtande av tillgångar.
 • Mäkleri
  Förmedling av immateriella tillgångar.
 • Transaktioner
  Rådgivning kring överlåtelser av immateriella tillgångar, enskilt eller i bolagsform.
 • Internationellt
  Utveckling av dina tillgångars värde på nuvarande och framtida marknader.
På senare år har det blivit allt viktigare att aktivt optimera utfallet av investeringen i immateriella tillgångar. För att säkerställa värdet av utförda aktiviteter krävs återkommande uppföljning och utvärdering.
Nästa steg Utvärdering

KONTAKTPERSON(ER)

Karin Crafoord

Managing Partner
Head of Legal and Trademark Dept.
Attorney at Law Litigator

Carolin Sundkvist

CEO
Managing Partner
Interim Head of Patent Dept.
Head of Administration & Finance
KONTAKTA OSS

Världen & Vi

Stockholm

Huvudkontor

Groth & Co KB
Box 6107
102 32 STOCKHOLM

Besöksadress:
Fleminggatan 20, 112 26 Stockholm
SVERIGE
Telefon: +46 8 729 91 00
E-post: info@groth.eu
Fax: +46 8 31 67 67
Visa på karta

Alicante

Groth & Co KB
Avda. De Aguilera 19-1 B
ES-03007 ALICANTE
SPANIEN
Telefon: +34 96 592 04 55
E-post: info@groth.eu
Fax: +34 96 592 05 03
Visa på karta

München

Groth GmbH
P.O. Box 86 06 29
DE-81633 MÜNCHEN
TYSKLAND

Besöksadress:
Richard-Strauss-Str. 69, 81679 München
Telefon: +49 89 982 952 63
E-post: info@groth.eu
Fax: +49 89 982 952 65
Visa på karta

Zhongshan

Groth & Co KB
ZS Office, 23rd floor,
Lihe Commercial Center
No 16, Zhongshan 3rd Road
ZHONGSHAN, Guangdong Province
CHINA

E-post: info@groth.eu
Visa på karta