Utvärdering

Genomförda aktiviteter ska leda till önskat resultat. För oss på Groth & Co är det självklart att följa upp och utvärdera genomförda aktiviteter. Tillsammans drar vi slutsatser och sätter upp nya mål.
 • Aktivitetsutvärdering
  Kvalitetskontroll av genomförda aktiviteter gentemot uppsatta mål.
 • Budgetuppföljning
  Utfall av kostnader mot uppsatta ekonomiska ramar.
 • Resultatanalys
  Immateriella tillgångarnas påverkan på företagets resultat.
 • Return On Investment
  Utvärdering av investeringar i IP-portföljen.
 • Värdering
  Monetär uppskattning av immateriella tillgångar.
 • Framtidsbeskrivning
  Framtida hot och möjligheter på makronivå.
Med de samlade erfarenheter som vår metod har givit har vi förutsättningen för framtidens värdeskapande strategi.
Nästa steg Strategi

KONTAKTPERSON(ER)

Mats Lundberg

Managing Partner
Managing Director
European Trademark and Design Attorney

Mathias Loqvist

Managing Partner
Head of Patent Dept
European Patent Attorney
KONTAKTA OSS

Världen & Vi

Stockholm

Huvudkontor

Groth & Co KB
Box 6107
102 32 STOCKHOLM

Besöksadress:
Fleminggatan 20, 112 26 Stockholm
SVERIGE
Telefon: +46 8 729 91 00
E-post: info@groth.eu
Fax: +46 8 31 67 67
Visa på karta

Alicante

Groth & Co KB
Avda. De Aguilera 19-1 B
ES-03007 ALICANTE
SPANIEN
Telefon: +34 96 592 04 55
E-post: info@groth.eu
Fax: +34 96 592 05 03
Visa på karta

München

Groth GmbH
P.O. Box 86 06 29
DE-81633 MÜNCHEN
TYSKLAND

Besöksadress:
Richard-Strauss-Str. 69, 81679 München
Telefon: +49 89 982 952 63
E-post: info@groth.eu
Fax: +49 89 982 952 65
Visa på karta

Zhongshan

Groth & Co KB
ZS Office, 23rd floor,
Lihe Commercial Center
No 16, Zhongshan 3rd Road
ZHONGSHAN, Guangdong Province
CHINA

E-post: info@groth.eu
Visa på karta