Förvaltning

Kontinuerlig och proaktiv förvaltning är en förutsättning för att dina immateriella tillgångar ska bidra till ökat bolagsvärde. Vi på Groth & Co erbjuder unik kompetens för att säkra dina tillgångars styrka och värde. Tillsammans skapar vi en situationsanpassad förvaltningsmix utifrån dina behov.
 • Kundteam
  Team med know-how och kompetens baserat på ditt företags behov.
 • Kundportal
  Internetbaserat verktyg för samlad bild av dina tillgångar.
 • Upprätthållande
  Löpande aktiviteter för att bevara dina tillgångar.
 • Anteckning
  Säkerställa att korrekt registerinformation finns hos myndighet.
 • Bevakning
  Säkerställa kunskap om konkurrerande IP-rättigheter.
 • Tullingripande
  Åtgärder för att förhindra import av piratkopierade produkter.
 • Enforcement
  Värna dina tillgångars suveränitet och värde.
 • Marknadsrätt
  Säkra och stärka din position på marknaden.
 • Tvist & Process
  Rättsliga åtgärder för att försvara, upprätthålla och stärka dina tillgångar.
En professionell förvaltning tar hand om din befintliga portfölj. För att ytterligare kommersialisera dina tillgångar krävs strategisk.
Nästa steg Optimering

KONTAKTPERSON(ER)

Karin Crafoord

Managing Partner
Head of Legal and Trademark Dept.
Attorney at Law Litigator

Carolin Sundkvist

CEO
Managing Partner
Interim Head of Patent Dept.
Head of Administration & Finance
KONTAKTA OSS

Världen & Vi

Stockholm

Huvudkontor

Groth & Co KB
Box 6107
102 32 STOCKHOLM

Besöksadress:
Fleminggatan 20, 112 26 Stockholm
SVERIGE
Telefon: +46 8 729 91 00
E-post: info@groth.eu
Fax: +46 8 31 67 67
Visa på karta

Alicante

Groth & Co KB
Avda. De Aguilera 19-1 B
ES-03007 ALICANTE
SPANIEN
Telefon: +34 96 592 04 55
E-post: info@groth.eu
Fax: +34 96 592 05 03
Visa på karta

München

Groth GmbH
P.O. Box 86 06 29
DE-81633 MÜNCHEN
TYSKLAND

Besöksadress:
Richard-Strauss-Str. 69, 81679 München
Telefon: +49 89 982 952 63
E-post: info@groth.eu
Fax: +49 89 982 952 65
Visa på karta

Zhongshan

Groth & Co KB
ZS Office, 23rd floor,
Lihe Commercial Center
No 16, Zhongshan 3rd Road
ZHONGSHAN, Guangdong Province
CHINA

E-post: info@groth.eu
Visa på karta