Vunna invändningar hos EPO och PRV för Moving Media Nordic

"Moving Media Nordic har nu ett giltigt patent för en banbrytande innovation på två av sina viktigaste marknader"
DATUM
maj 2017
KUND
Moving Media Nordic AB (tidigare Twentyfourseven Holding AB)
BRANSCH
Media
WORKFLOW

Patent
Tvist & Process
Enforcement
Förhandlingar
Avtal
Internationellt

Services

Moving Media Nordic har uppfunnit banbrytande teknik för TV-industrin

Moving Media Nordic är en ledande teknisk serviceleverantör och uthyrningshus för broadcast-utrustning. Företagets mest framstående tjänst kallas DOB – Distance Outside Broadcast. Uppfinningen gör att TV-bolag kan producera internationella sportevenemang och andra multikameraproduktioner i direktsändning från ett kontrollrum på distans, med full signal- och kommunikationskontroll och utan nedbrytning. Detta är ett stort genombrott för TV-industrin. Tidigare behövde man köra en stor produktionsbuss till inspelningsplatsen och använda bussen som kontrollrum. DOB sparar både kostnader och tid utan att kompromissa med produktionens kvalitet. Uppfinningen har redan fått global uppmärksamhet – till exempel producerades OS i London 2012 med användning av Moving Media Nordic’s uppfinning.

Vi på Groth & Co har utarbetat och lämnat in patentansökan för Moving Media Nordic’s DOB. Patentet har sökts i Sverige, Europa, Eurasien, Sydafrika, Australien, USA, Brasilien, Kanada, Kina, Indien, Japan och Sydkorea.

Sju olika invändningar lämnades in mot patentet

Vid PRV i Sverige lämnades det in sju invändningar mot det beviljade patentet. Vid EPO ledde det skriftliga förfarandet till muntlig förhandling under våren 2016.

Moving Media Nordic vann hos både EPO och PRV

Vi hanterade båda ärendena, vid EPO och PRV, för Moving Media Nordic. Det faktum att invändningsärendet i Sverige bestod av sju olika invändningar från åtta olika medieföretag, alla representerade av framstående IP- eller advokatbyråer, gjorde detta fall både speciellt och utmanande.

Invändningsärendet i Sverige lades på is i väntan på beslut från EPO. Hos EPO ledde det skriftliga förfarandet till muntlig förhandling där vi var framgångsrika och fick det europeiska patentet godkänt.

När EPO meddelade att patentet beviljades hölls en muntlig förhandling vid PRV i Sverige i augusti 2016. Förhandlingen var en lång process där varje invändare fick tid att ange sin individuella argumentation, och som sedan skulle bemötas av oss. Beslutet offentliggjordes i maj 2017 då PRV förkunnade att det svenska patentet upprätthölls. Det innebär att Moving Media Nordic nu har ett giltigt patent för en banbrytande innovation på två av sina viktigaste marknader.

Fortsättningsvis assisterar vi Moving Media Nordic med validering av patenten samt med förhandlingar och avtal gällande licensiering av de godkända patenten.

KONTAKTPERSON(ER)

Karin Crafoord

Managing Partner
Head of Legal and Trademark Dept.
Attorney at Law Litigator

Fler case

Pfizer Inc.

Global namnändring av ca 25 000 tillgångar för Pfizer

Airinum AB

Immaterialrättsstrategi för global startup