Assistera Uber vid varumärkesinvändning

"Vår uppgift var att försvara det mycket viktiga huvudmärket UBER"
DATUM
dec 2016
KUND
Uber Technologies Inc
BRANSCH
Teknik
WORKFLOW

Varumärke
Tvist & Process

Services

Uber är ett av världens hetaste teknikbolag

Uber är ett teknikföretag från San Francisco som erbjuder en internetbaserad tjänst för beställning och betalning av taxiresor och samåkningsresor. Företaget har verksamhet i över 600 städer världen över och värderas till över 550 miljarder kronor (november 2017). Uber har haft verksamhet i Sverige sedan januari 2013.  

Ett svenskt företag lämnade in en varumärkesansökan för UBERSKILLS

Det svenska företaget Red Core AB lämnade in en varumärkesansökan för UBERSKILLS i Sverige för liknande varor och tjänster som Uber innehar olika varumärkesregistreringar för. Vår uppgift var att begränsa omfånget på Red Core:s registrering så att den inte gör intrång i Uber:s varumärken.

Vi såg till att Uber gick segrande ur invändningsärendet

Vi företrädde Uber i ett invändningsärende hos svenska myndigheten PRV där vi argumenterade för att det fanns förväxlingsrisk mellan UBERSKILLS och Ubers varumärken. Invändningen baserades på Ubers registrerade varumärken UBER, UBERX, UBERPOP, UBEREATS och UBERPOOL.

PRV bekräftade i sitt beslut att vår argumentation, nämligen att UBERSKILLS har hög grad av likhet med Ubers registrerade varumärken och att kunder kan uppfatta att UBERSKILLS är en variant av Ubers märken och därmed har samma kommersiella ursprung som dessa. PRV fann därför att det finns en risk för att varumärket UBERSKILLS kan förväxlas med Ubers märken och nekade i stor utsträckning registrering av UBERSKILLS – både genom att upphäva ett antal klasser, och genom att begränsa de varor och tjänster som anges i övriga klasser. Därigenom begränsades skyddet för UBERSKILLS kraftig och minimerade förväxlingsrisken med Uber och deras varumärken.

KONTAKTPERSON(ER)

Fler case

Telia

Patentarbete för Telia – 5G, IoT och nätverkslösningar

Cristanini S.p.a.

Cristanini har uppfunnit en banbrytande teknik för att släcka bränder i slutna utrymmen