Designtvist med prövningstillstånd i Högsta domstolen

"Detta var första gången på elva år som Högsta domstolen gav prövningstillstånd i ett mål som gäller design."
DATUM
dec 2014
KUND
Bengt Wulf
BRANSCH
Verkstadsindustri
WORKFLOW

Tvist & Process
Design


Services

Intrång i designregistrering för skorstenshuv

Vår kund, den svenska plåtslagaren Bengt Wulf, har designat en skorstenshuv som han beviljades en designregistrering för 2005. Några år senare använde han designregistreringen för att skicka ett varningsbrev till en konkurrent (JLM) för intrång. Som motaktion svarade konkurrenten med att försöka ogiltigförklara Wulfs designregistrering vid domstol. Vi representerade Wulf i fallet om giltigheten av designregistreringen.

Hade designen särskiljningsförmåga?

Kärnfrågan i målet var om Wulfs design uppfyllde kraven på särskiljningsförmåga och nyhet. Det vill säga om den kunniga användarens allmänna intryck av produkten skiljer sig från tidigare känd teknik.

Målet fick prövningstillstånd i HD men avgjordes genom förlikning

Tingsrätten sa nej, Wulfs skorstenshuv skiljde sig inte tillräckligt från känd teknik, och registrering skulle ogiltigförklaras baserat på bristande nyhetskrav. Vi överklagade till Hovrätten men de ville inte bevilja Wulf prövningstillstånd. Så vi överklagade detta beslut till Högsta Domstolen och de höll med oss – Hovrätten var tvungen att pröva fallet.

När hovrätten väl prövade fallet var vi framgångsrika, och de ändrade Tingsrättens dom. Hovrätten konstaterade att vår kunds designregistrering var giltigt och målet om ogiltigförklaring ogillades. Hovrätten konstaterade att funktionaliteten hos skorstenshuven var möjligt att uppnå med alternativ design, och att konstruktionen således inte bara bygger på en teknisk lösning. Hovrätten konstaterade också att konstruktionen inte saknar nyhet eller särprägel.

Detta beslut överklagades av vår motpart och, efter mer än ett år av övervägande, beviljade faktiskt Högsta Domstolen prövningstillstånd för målet. Detta var första gången på elva år som Högsta domstolen skulle pröva ett mål som gäller design, och vi började förbereda förfarandet i Högsta domstolen.

Men under förberedelserna har parterna nått en utomrättslig uppgörelse, och målet lades därför ned innan Högst Domstolen hann pröva det.

KONTAKTPERSON(ER)

Magnus Henning

Partner
Attorney at Law
Authorised Patent Attorney (SE)

Fler case

Henkel AG & Co. KGaA och Schwarzkopf Professional Henkel Norden AB

Tullbeslag av piratkopierade varor

Vattenfall AB

Juridiskt arbete med Vattenfalls nya logotyp